Książkomat może działać całą dobę!

Książkomat może działać całą dobę! fot. materiały BO ZG
Nikogo nie dziwią bankomaty, kioski informacyjne i paczkomaty. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna „Norwida” proponuje, aby do tych nowoczesnych rozwiązań technologicznych, dorzucić w Zielonej Górze książkomat. To samoobsługowe urządzenie w automatyczny sposób pozwala na nadawanie i całodobowy odbiór książek.

 

Książkomat zostałby zainstalowany przed budynkiem Filharmonii Zielonogórskiej. Wnioskodawcy chcą w ten sposób upowszechniać czytelnictwo w Zielonej Górze. Jak działa maszyna? Podobnie jak popularny paczkomat zapewnia samoobsługę, w tym wypadku całodobowy zwrot i wypożyczanie książek. Różnica jest taka – przesyłkę przekazują sobie tylko dwie strony: biblioteka i czytelnik. Cały proces jest bardzo prosty. Zamówiona zdalnie za pomocą katalogu bibliotecznego książka jest przygotowywana dla czytelnika i umieszczana w jednej ze skrytek książkomatu. Użytkownik otrzymuje powiadomienie (sms lub email), że zamówiona pozycja znajduje się już w książkomacie i w dowolnym czasie można ją odebrać. Wystarczy zalogować się na urządzeniu wykorzystując w tym celu kartę biblioteczną. Jest to bardzo istotne w czasie pandemii. W tym miejscu warto wspomnieć, że o tzw. konfiguracji skrytek decydują bibliotekarze na podstawie analiz potrzeb czytelników i możliwości biblioteki. Dzięki temu bibliotekarz określi przeznaczenie schowków wykorzystanych do obsługi zamówionych książek oraz do obsługi wypożyczeń sprzętu elektronicznego. Jak tłumaczą wnioskodawcy, nie zawsze można przed wprowadzeniem systemu samoobsługowego trafnie określić potrzeb czytelników. Urządzenia mogą być wykorzystywane w całości do wypożyczeń książek, a kiedy zajdzie potrzeba, można zacząć obsługiwać wypożyczenia, np. laptopów, dowolnie zmniejszając lub zwiększając liczbę przeznaczonych dla nich skrytek.

Wypożyczalnia całodobowa

Jeden czytelnik będzie mógł wypożyczyć do pięciu książek jednorazowo a następnie poprzez system zdalny zostanie poinformowany o dostępie i możliwością realizacji zlecenia w urządzeniu. Zostanie także wyeliminowany obecny brak możliwości wypożyczeń w dni weekendowe w których placówka jest zamknięta. Rozwiązanie ułatwi dostępność dla zielonogórskiej młodzieży szkolnej, studentom uczelni wyższych i seniorom.

Jak zagłosować na projekt „Książkomat”? To bardzo proste. Wystarczy wejść na platformę poświęconą konsultacjom społecznym w Zielonej Górze: https://zielonagora.konsultacjejst.pl/ ,odszukać listę projektów, wybrać jeden z nich. Na dole strony znajdziemy opcję Głosuj, która odeśle nas do elektronicznej karty do głosowania.

Na liście do głosowania znajdziemy 33 propozycje inwestycji w Mieście Zielona Góra oraz 9 w Dzielnicy Nowe Miasto Zielona Góra. Na realizację marzeń o mieście w tej edycji budżetu obywatelskiego jest 6,5 mln zł. Z uwagi na pandemię w całości jest przeprowadzana w sieci. Głosowanie potrwa do 13 czerwca. 20 czerwca zaplanowano ogłoszenie listy zwycięskich projektów.

 

rk

Najpopularniejsze

 

   

 

  Uniwersytet Zielonogórski

Do góry

 

Wiadomości Zielona Góra

Wszelkie prawa zastrzeżone

Redakcja serwisu Wiadomości Zielona Góra nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani nie zwraca niezamówionych materiałów. Redakcja Wiadomości Zielona Góra zastrzega sobie prawo skracania i redagowania tekstów oraz ich tytułów.

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt 1b prawa autorskiego, redakcja zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów w tym zdjęć opublikowanych w serwisie Wiadomości Zielona Góra jest zabronione.