WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY SZATB ZIELONA GÓRA

5 grudnia - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza!

5 grudnia - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza!
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to święto obchodzone corocznie 5 grudnia ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 17 grudnia 1985 roku. Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, praca na rzecz innych wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Doceniamy i dziękujemy! Wolontariat w Polsce rozwija się od 1990 r. w licznie powstających od tego roku organizacjach pozarządowych. Według ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Szczególnie w kryzysowych sytuacjach, podobnych do obecnie panującej pandemii koronawirusa widać jak ważna i cenna jest bezpłatna pomoc drugiego człowieka. Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne jak satysfakcja, radość, pozyskanie nowych znajomości, czy zdobywa wiedzę i doświadczenie. Celem obchodów tego święta jest uznanie pracy wolontariuszy na całym świecie za ich trud, czas i umiejętności na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego. Przyłączamy się do życzeń i podziękowań wolontariuszom za ich wielkie serca!
gd - wzg

Do góry

 

WOŚP Zielona Góra

Wszelkie prawa zastrzeżone